Trích dẫn APA

Litong, G. T., & Reyes, R. M. Exports of nontraditional manufactures: An appraisal of their performance.

Trích dẫn kiểu Chicago

Litong, Glenda T., và Rommel M. Reyes. Exports of Nontraditional Manufactures: An Appraisal of Their Performance.

Trích dẫn MLA

Litong, Glenda T., và Rommel M. Reyes. Exports of Nontraditional Manufactures: An Appraisal of Their Performance.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.