Pamulong pulong sa pagbaton sang palangaku-an sang iyang kamahalan Jose P. Laurel, Pangulo sang Republika sang Pilipinas

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Laurel, Jose Paciano 1891-1959
Resource Type: Bog
Sprog:Hiligaynon
Udgivet: Manila [s.n.] 1943
Fag: