Trích dẫn APA

Laurel, J. P. 1. (1943). Pugui nga pamulong han harangdon nga Jose P. Laurel, Manuglo san Republika han Pilipinas. Manila: [s.n.].

Trích dẫn kiểu Chicago

Laurel, Jose Paciano 1891-1959. Pugui Nga Pamulong Han Harangdon Nga Jose P. Laurel, Manuglo San Republika Han Pilipinas. Manila: [s.n.], 1943.

Trích dẫn MLA

Laurel, Jose Paciano 1891-1959. Pugui Nga Pamulong Han Harangdon Nga Jose P. Laurel, Manuglo San Republika Han Pilipinas. Manila: [s.n.], 1943.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.