Pugui nga pamulong han harangdon nga Jose P. Laurel, Manuglo san Republika han Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Laurel, Jose Paciano 1891-1959
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Waray
Được phát hành: Manila [s.n.] 1943.
Những chủ đề: