Atsay killer

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Labra, Angel., Garcia, Eddie., Saburit, Jean., Briones, Azenith.
Format: Różne nośniki
Wydane: [Metro Manila] Sitti's Films International 1983.
Hasła przedmiotowe: