Atsay killer

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Labra, Angel., Garcia, Eddie., Saburit, Jean., Briones, Azenith.
Materialtyp: Materialpaket
Publicerad: [Metro Manila] Sitti's Films International 1983.
Ämnen: