Cappia ken wayawaya Cappia, biag, wayawaya;Pacdaar maipapan iti wayawaya; Itudo ti cangatuan a pangulo ti buyot ti dalan nga agpa-wayawaya; Palawag ti panagwayawaya

ग्रंथसूची विवरण
निगमित लेखक: Philippines (Japanese Military Administration, 1942-1943) Executive Commission
Resource Type: पुस्तक
भाषा:Iloko
English
प्रकाशित: Manila Impablaac ti Departamento ti Interior (Department of the Interior) [1943]
विषय: