Cappia ken wayawaya Cappia, biag, wayawaya;Pacdaar maipapan iti wayawaya; Itudo ti cangatuan a pangulo ti buyot ti dalan nga agpa-wayawaya; Palawag ti panagwayawaya

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Japanese Military Administration, 1942-1943) Executive Commission
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Iloko
English
Được phát hành: Manila Impablaac ti Departamento ti Interior (Department of the Interior) [1943]
Những chủ đề: