Cappia ken wayawaya Cappia, biag, wayawaya;Pacdaar maipapan iti wayawaya; Itudo ti cangatuan a pangulo ti buyot ti dalan nga agpa-wayawaya; Palawag ti panagwayawaya

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
সংস্থা লেখক: Philippines (Japanese Military Administration, 1942-1943) Executive Commission
Resource Type: গ্রন্থ
ভাষা:Iloko
English
প্রকাশিত: Manila Impablaac ti Departamento ti Interior (Department of the Interior) [1943]
বিষয়গুলি: