An visita ni Premier Tozyo nagparani kan Pilipinas sa pagsasadiri Sarong kasaysayan kan magna sinabi nia na iyo an nagdara sa magna Pilipino sa dakula asin maganang palakaw manognod kan saindang pagsasadiri asin sa saindang pagkabilog na kasaro sa Kalikosan kan Pinagsararong Kasaganaan sa Orog Kadakulang Siragnan Asia.

Bibliographic Details
Format: Book
Language:Bikol
Published: Manila Departamento kan Informacion (Department of Information, Imperial Japanese Armed Forces of the Philippines) 1943.
Subjects: