Ang maayong panglawas usa ka bahandi

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth). Office of Adult Education.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Cebuano
Được phát hành: Manila Bureau of Printing 1949
Loạt:Philippine Adult Education Series : booklet no.2
Những chủ đề: