Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Jiro, Saito
Resource Type: Llyfr
Iaith:Iloko
Cyhoeddwyd: Manila [s.n.] [1943]
Pynciau: