Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Jiro, Saito
Resource Type: Libro
Lenguaje:Iloko
Publicado: Manila [s.n.] [1943]
Materias: