Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Détails bibliographiques
Auteur principal: Jiro, Saito
Resource Type: Livre
Langue:Iloko
Publié: Manila [s.n.] [1943]
Sujets: