Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Jiro, Saito
Resource Type: Livro
Idioma:Iloko
Publicado em: Manila [s.n.] [1943]
Assuntos: