Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Jiro, Saito
Resource Type: पुस्तक
भाषा:Iloko
प्रकाशित: Manila [s.n.] [1943]
विषय: