Straitjacket society an insider's irreverent view of bureaucratic Japan

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Miyamoto, Masao 1948-
Format: Knjiga
Jezik:English
Japanese
Izdano: Tokyo Kodansha International 1994.
Teme: