Straitjacket society an insider's irreverent view of bureaucratic Japan

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Miyamoto, Masao 1948-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: Tokyo Kodansha International 1994.
Những chủ đề: