Trích dẫn APA

MacIntosh, D. L., & Spengler, J. D. (2000). Human exposure assessment. Geneva: World Health Organization.

Trích dẫn kiểu Chicago

MacIntosh, D. L., và John D. Spengler. Human Exposure Assessment. Geneva: World Health Organization, 2000.

Trích dẫn MLA

MacIntosh, D. L., và John D. Spengler. Human Exposure Assessment. Geneva: World Health Organization, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.