Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene environmental aspects

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: United Nations Environment Programme., International Labour Organisation., Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals., World Health Organization.
Kolejni autorzy: Malcolm, Heath., Howe, Paul., Dobson, S.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Geneva World Health Organization 2004.
Seria:Concise international chemical assessment document 60.
Hasła przedmiotowe: