Adult learning in groups

Opis bibliograficzny
1. autor: Connolly, Brid
Format: Książka
Język:English
Wydane: Maidenhead, Berkshire, England McGraw-Hill/Open University Press 2008.
Hasła przedmiotowe: