Adult learning in groups

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Connolly, Brid
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Maidenhead, Berkshire, England McGraw-Hill/Open University Press 2008.
Ämnen: