The origins of acupuncture, moxibustion, and decoction

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yamada, Keiji 1932-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: Kyoto, Japan Nichibunken, International Research Center for Japanese Studies 1998.
Loạt:Nichibunken monograph series no. 1
Những chủ đề: