Institutional theory in political science the 'new institutionalism'.

Opis bibliograficzny
1. autor: Peters, B. Guy
Format: Książka
Język:English
Wydane: London: New York Continnuum 2005.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe: