Institutional theory in political science the 'new institutionalism'.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Peters, B. Guy
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London: New York Continnuum 2005.
Upplaga:2nd ed.
Ämnen: