Faith and practice of Islam three thirteenth century Sufi texts

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Chittick, William C.
Format: Książka
Język:English
Persian
Wydane: Albany State University of New York Press 1992.
Seria:SUNY series in Islam
Hasła przedmiotowe: