Faith and practice of Islam three thirteenth century Sufi texts

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Chittick, William C.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Persian
Publicerad: Albany State University of New York Press 1992.
Serie:SUNY series in Islam
Ämnen: