Ang muling pagpapakilala ng mga kuwentong bayan, sa paraan angkop sa interest ng mga kabataang pinoy.

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Cepeda, Rodrigo DP.
Resource Type: Abschlussarbeit
Sprache:Filipino
Veröffentlicht: Thesis (BFA)--University of the Philippines Diliman 2007
Schlagworte: