Ang muling pagpapakilala ng mga kuwentong bayan, sa paraan angkop sa interest ng mga kabataang pinoy.

Détails bibliographiques
Auteur principal: Cepeda, Rodrigo DP.
Resource Type: Thèse
Langue:Filipino
Publié: Thesis (BFA)--University of the Philippines Diliman 2007
Sujets: