UNAIDS practical guidelines for intensifying HIV prevention towards universal access.

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
Format: Bog
Sprog:English
Udgivet: Geneva UNAIDS 2007.
Fag: