UNAIDS practical guidelines for intensifying HIV prevention towards universal access.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Geneva UNAIDS 2007.
Hasła przedmiotowe: