APA način citiranja

World Book, I. (2011). The World Book encyclopedia. Chicago: World Book.

Čikaški stil citiranja

World Book, Inc. The World Book Encyclopedia. Chicago: World Book, 2011.

MLA način citiranja

World Book, Inc. The World Book Encyclopedia. Chicago: World Book, 2011.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.