The World Book encyclopedia.

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: World Book, Inc.
Format: Bog
Sprog:English
Udgivet: Chicago World Book c2011.
Fag: