Rock art papers.

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: San Diego Museum of Man., Rock Art Symposium
Kolejni autorzy: Hedges, Ken.
Format: Conference Proceeding Książka
Język:English
Wydane: San Diego, Calif. San Diego Museum of Man 1983-
Seria:San Diego Museum papers no. 26, etc.
Hasła przedmiotowe: