Rock art papers.

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: San Diego Museum of Man., Rock Art Symposium
Övriga upphovsmän: Hedges, Ken.
Materialtyp: Konferenspublikation Bok
Språk:English
Publicerad: San Diego, Calif. San Diego Museum of Man 1983-
Serie:San Diego Museum papers no. 26, etc.
Ämnen: