Trích dẫn APA

Eratosthenes, Roller, D. W., & Strabo. (2010). Eratosthenes' geography. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Eratosthenes, Duane W. Roller, và Strabo. Eratosthenes' Geography. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2010.

Trích dẫn MLA

Eratosthenes, Duane W. Roller, và Strabo. Eratosthenes' Geography. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.