Eratosthenes' geography

Opis bibliograficzny
1. autor: Eratosthenes
Kolejni autorzy: Roller, Duane W., Strabo.
Format: Książka
Język:English
Ancient Greek
Wydane: Princeton, N.J. Princeton University Press c2010.
Hasła przedmiotowe: