Παραπομπή APA

University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines., & Maceda, T. G. (1997). Agenda ng demokrasyang Pilipino. Quezon City: Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Παραπομπή Chicago Style

University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines, και Teresita G. Maceda. Agenda Ng Demokrasyang Pilipino. Quezon City: Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 1997.

Παραπομπή MLA

University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines, και Teresita G. Maceda. Agenda Ng Demokrasyang Pilipino. Quezon City: Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 1997.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.