Agenda ng demokrasyang Pilipino.

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines.
Övriga upphovsmän: Maceda, Teresita G.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Filipino
Publicerad: Quezon City Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman c1997.
Ämnen: