The Sufi path of love the spiritual teachings of Rumi

Opis bibliograficzny
1. autor: Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273.
Kolejni autorzy: Chittick, William C.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Albany State University of New York Press c1983.
Seria:SUNY series in Islam.
Hasła przedmiotowe: