The Sufi path of love the spiritual teachings of Rumi

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273.
Övriga upphovsmän: Chittick, William C.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Albany State University of New York Press c1983.
Serie:SUNY series in Islam.
Ämnen: