El Filibusterismo

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rizal, Jose 1861-1896.
Tác giả khác: Almario, Virgilio S. 1944-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Adarna House 2011.
Phiên bản:ikatlong edisyon