Hocson, Crispulo Papa

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Manuel, E. Arsenio.
Tác giả của công ty: Cultural Center of the Philippines
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila CCP 1994.
Những chủ đề: