Trích dẫn APA

Parezo, N. J., & Fowler, D. D. 1. (2007). Anthropology goes to the fair: The 1904 Louisiana Purchase Exposition. Lincoln: University of Nebraska Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Parezo, Nancy J., và Don D. 1936- Fowler. Anthropology Goes to the Fair: The 1904 Louisiana Purchase Exposition. Lincoln: University of Nebraska Press, 2007.

Trích dẫn MLA

Parezo, Nancy J., và Don D. 1936- Fowler. Anthropology Goes to the Fair: The 1904 Louisiana Purchase Exposition. Lincoln: University of Nebraska Press, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.