Anthropology goes to the fair the 1904 Louisiana Purchase Exposition

Opis bibliograficzny
1. autor: Parezo, Nancy J
Kolejni autorzy: Fowler, Don D. 1936-
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Lincoln University of Nebraska Press c2007.
Seria:Critical studies in the history of anthropology
Hasła przedmiotowe: