The science and engineering of materials

Opis bibliograficzny
1. autor: Askeland, Donald R.
Kolejni autorzy: Fulay, Pradeep P. 1960-, Wright, Wendelin J.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Stamford, Conn. Cengage Learning c2011.
Wydanie:6th ed., SI ed.
Hasła przedmiotowe: