Organic chemistry

Opis bibliograficzny
1. autor: McMurry, John.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Belmont, CA Brooks/Cole, Cengage Learning c2012.
Wydanie:8th edition
Hasła przedmiotowe: