SIAM theory of probability & its applications

Opis bibliograficzny
Korporacja: LOCUS
Format: Różne nośniki
Język:English
Seria:Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)