APA način citiranja

Fernando Primo de Rivera.

Čikaški stil citiranja

Fernando Primo De Rivera.

MLA način citiranja

Fernando Primo De Rivera.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.