Trích dẫn APA

Fernando Primo de Rivera.

Trích dẫn kiểu Chicago

Fernando Primo De Rivera.

Trích dẫn MLA

Fernando Primo De Rivera.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.